Oldtimer Show Kft. Adatkezelési Szabályzata

Ennek szükségességét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) írja elő.

Adatkezelő: Kiss Tamás Ügyvezető
Székhely: 1146 Budapest, Cházár A. u. 2/A IX/4.
E-mail: kiss.tamas@oldtimershow.hu
Adószáma: 11900492-2-42

Az adatkezelés célja: a megrendelésekkel kapcsolatos e-mail küldése, rendezvény információ és ajánlat küldés.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: kapcsolatfelvétel esetén a számviteli törvény szerint 7 évig tároljuk, egyéb esetben a téma lezárását követően azonnal töröljük.

A számviteli bizonylatokon szereplő adatokat szerződéses könyvelőnk is kezeli: Koczka Ferencné könyvelő kvkiroda@gmail.com

Következő személyes adatokat kezeljük az alábbi célból: 
Név: személy vagy cég megszólítása, megrendelés, számlázás
E-mail cím: levelezés válaszadási lehetőség
Telefonszám: időpontok egyeztetése, visszajelzések

Hírlevél küldése esetén a hírlevélről automatikusan leiratkozhat a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva. Ezután az adatait nem tároljuk tovább. A tárolt adatokat nem adjuk át senkinek és nem használjuk fel marketing célokra sem. A levelezést annak lezárása után töröljük.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
Kérelmezhető az adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésének további korlátozása. Tiltakozhat az ilyen jellegű személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja kezdeményezni.

E-mail: iroda @ oldtimershow.hu

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése.